OUTDOOR

วิธีฝึก เตโชกสิณ หรือ กสิณไฟ เพ่งที่ แสงเทียน เส้นทางลัดเข้าสู่นิพพาน โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | กระสินธุ์ แปลว่า ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุด

วิธีฝึก เตโชกสิณ หรือ กสิณไฟ เพ่งที่ แสงเทียน เส้นทางลัดเข้าสู่นิพพาน โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | กระสินธุ์ แปลว่า.

ดูเลย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กระสินธุ์ แปลว่า หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: huahinsunvilla.com/outdoor การกระทำ

วิธีฝึก เตโชกสิณ หรือ กสิณไฟ เพ่งที่ แสงเทียน เส้นทางลัดเข้าสู่นิพพาน โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ และรูปภาพที่เกี่ยวข้องกระสินธุ์ แปลว่า

วิธีฝึก เตโชกสิณ หรือ กสิณไฟ เพ่งที่ แสงเทียน เส้นทางลัดเข้าสู่นิพพาน โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
วิธีฝึก เตโชกสิณ หรือ กสิณไฟ เพ่งที่ แสงเทียน เส้นทางลัดเข้าสู่นิพพาน โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ กระสินธุ์ แปลว่า.

วิธีฝึก #เตโชสิน หรือ #กสิณไฟ เน้นแสงเทียน ทางลัดสู่ #นิพพาน โดย #หลวงพ่อฤาษี หลิงดำ 🙏🙂 . #ง่ายกว่าการเลือกเทคนิคการทำสมาธิแบบอื่นๆ **เตโชสิน (#ธาตุไฟ #ธาตุร้อน) #จิตไฟคือ #เน้นที่เปลวไฟ โดยกำหนดว่านี่คือไฟ #หายใจเข้าภาวนาว่า #เตโจ้ #หายใจออกภาวนาว่า “#กสิณงค์” **ความเข้มข้นของกสิณเพื่อการทำสมาธิและการสวดมนต์ แต่เพื่อให้จิตเข้าสู่สมาธิ จิตต้องมีเครื่องรู้ (#ฝึกสมาธิ) ให้จิตใช้เป็นเครื่องมือในการตั้งสมาธิ ซึ่งมี ๔๐ อย่าง ฝึกสมาธิ ๔ อย่าง .. แต่ละวิธี มีความสำคัญและสามารถนำไปใช้ได้จริง ขึ้นอยู่กับว่า #ใครจะมีคุณธรรมกับการทำสมาธิแบบใด และถ้าใครมีคุณธรรมที่ตรงกับการทำสมาธิแบบใด? จะสามารถใช้กองสมาธินั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระองค์ผู้ทรงตรัสรู้ในการฝึกสมาธิและการทำสมาธิทั้งรูปแบบและรูปแบบของการทำสมาธิ .. ได้ชี้แนะแนวทางการฝึกสมาธิโดยใช้เทคนิคการทำสมาธิทั้งหมดสี่สิบวิธี ซึ่งภายใต้การทำสมาธิสี่สิบครั้งจะประกอบด้วย #การทำสมาธิที่เกี่ยวข้องกับการเน้นกสิณถึงสิบกอง นอกจากนี้การเน้นที่กสิณยังเป็นการฝึกสมาธิขั้นแรกอีกด้วย ของการทำสมาธิทั้งหมด (เป็นกลวิธีเบื้องต้นในการฝึกสมาธิ) แสดงให้เห็นว่า การเพ่งสมาธิไปที่กสิณเป็นวิธีการแห่งการทำสมาธิที่มีดีในตัวเอง..แน่นอน.. **#กสิณเป็นวิธีการทำสมาธิในพระพุทธศาสนา แปลว่า #เน้นอารมณ์ เป็นเงื่อนไขที่ยากสำหรับผู้ปฏิบัติที่จะยึดมั่น ให้จิตติดอยู่ที่ ๑ ใน ๑ ใน ๑๐ กสิณ ให้อารมณ์เป็นหนึ่งเดียว จิตจะนิ่งไม่ฟุ้งซ่าน มีสภาวะของจิตที่เข้าใจได้ง่าย สามารถนั่งสมาธิทั้ง 4 ฌานได้ กสิณ 10 ประการ เป็นพื้นฐานของอภิญญาสมาบดี การพิจารณากสิณถือเป็นการฝึกสมาธิเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าทรงตราไว้ ว่าด้วยการปฏิบัติภาวนาและภาวนาเพื่อฝึกจิต (อันเป็นแนวทางให้บรรลุพระนิพพาน หลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งความตายและการเกิดใหม่ในวัฏจักรนี้) ซึ่งมีอานิสงส์การเจริญสติด้วยกัน ๔๐ ประการ ภายใต้สมาธิทั้ง ๔๐ นั้น ประกอบด้วยสมาธิ ๑๐ ประการ คือ เกี่ยวข้องกับการเพ่งความสนใจไปที่กสิณ การเพ่งสมาธิไปที่กสิณเป็นเงื่อนไขที่เราเพ่งเล็ง (อารมณ์) ไป ไม่ได้หมายความถึงการเพ่งมองวัตถุหรือสิ่งของ เช่น พระพุทธรูป เทียน สีต่างๆ หรือแม้แต่อากาศ เป็นต้น และเรียนรู้ รับรู้/บันทึก สภาพหรือคุณสมบัติเฉพาะของวัตถุ (ธาตุ) หรือสิ่งต่างๆ เช่น เนื้อ สี สภาพผิว ความหนาแน่น ความหนาวเย็นในจิตใจจนหลับตาลง นิมิต (นิมิต) ของวัตถุหรือสิ่งนั้นปรากฏขึ้นในใจ หรือแม้กระทั่งเมื่อคุณลืมตา คุณยังสามารถมองเห็นภาพเช่นภาพติดตา การเพ่งสมาธิไปที่กสิณเป็นแผนผังที่แท้จริงของการทำสมาธิ การเพ่งสมาธิไปที่กสิณเป็นทางลัดที่จิตใจสามารถใช้ทำสมาธิได้เร็วและง่ายกว่าวิธีการทำสมาธิอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากวิธีการนั่งสมาธิโดยใช้วิธีการเน้นวิธีกสิณ จิตจะนำภาพนิมิตที่เกิดขึ้นมาเป็นเครื่องมือแห่งความรู้ของจิต แทนอารมณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในจิตใจ และเมื่อนิมิตของนิมิตกสินเริ่มรวมเข้ากับจิตแล้ว จิตก็จะรับนิมิตนั้นและกลายเป็นหนึ่งเดียวกับจิต แล้วนิมิตดังกล่าวจะค่อยๆ พัฒนาขึ้นตามความละเอียดของจิตใจ ซึ่งจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของวิสัยทัศน์นั้นเปลี่ยนไป เริ่มจากความเฉียบแหลมของการเห็นนิมิตที่ปรากฎขึ้นในจิตใจ และสามารถเห็นนิมิตนั้นได้ชัดเจน เหมือนเห็นด้วยตาจริงจนจิตสามารถบังคับนิมิตให้เลื่อนเข้า-เลื่อนออกได้ หรือเลี้ยวซ้าย-ขวา หรือจะยืดหดนิมิตดังกล่าวซึ่งเป็นพลังจิตที่เกิดขึ้นจากการเพ่งสมาธิไปที่นิมิตได้ แต่สุดท้ายนิมิตทั้งหมดก็จะมาถึงจุดที่ไม่เห็นแก่ตัว นั่นคือ ความว่างและแสงสว่างนั่นเอง คือ นิมิตทั้งหลายจะหายไปจากจิต แม้กระทั่งอาการและอาการแสดงในใจ จากนั้น “จิต” จะเข้าสู่กระบวนการ #ไตร่ตรอง ที่ขั้นการไตร่ตรอง ลำดับต่อไป. ..

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ เรา
แบ่งปันที่นี่

กระสินธุ์ แปลว่า – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#วธฝก #เตโชกสณ #หรอ #กสณไฟ #เพงท #แสงเทยน #เสนทางลดเขาสนพพาน #โดย #หลวงพอฤาษลงดำ.

เตโชกสิณ,กสิณไฟ,เพ่ง,แสงเทียน,เส้นทางลัด,นิพพาน,หลวงพ่อฤาษีลิงดำ,เตโช กสิณัง,หายใจเข้า,หายใจออก,ภาวนา,ปฐวีกสิณ,ธาตุดิน,วาโยกสิณ,ธาตุลม,อากาสกสิณ,ช่องว่าง,อาโลกสิณ,อาโปกสิณ,ธาตุน้ำ,โลหิตกสิณ,นิมิตสีแดง,นีลกสิณ,ปีตกสิณ,โอทาตกสิณ,อานุภาพ,แสดงฤทธิ์,จตตุถฌาน,สมาธิภาวนา,อุบายกรรมฐาน,อุบายวิธี,รูปฌาณ,อรูปฌาน,เพ่งอารมณ์,อภิญญาสมาบัติ,อบรมจิต,มรรคผล,พระพุทธรูป,ภาพนิมิต,ธาตุไฟ,พุทโธ,สมาธิ,สติ,ปัญญา,ปฏิบัติ,กสิณ

วิธีฝึก เตโชกสิณ หรือ กสิณไฟ เพ่งที่ แสงเทียน เส้นทางลัดเข้าสู่นิพพาน โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

กระสินธุ์ แปลว่า.

หวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ กระสินธุ์ แปลว่า นี้จะ นำความรู้ มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

Malee Siriporn

สวัสดีทุกคนฉันชื่อมาลีเจ้าของวิลล่าหัวหินซันวิลล่าฉันและหุ้นส่วนของฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ฉันหวังว่าจะได้ให้บริการคุณเร็ว ๆ นี้ในอนาคตอันใกล้นี้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button