OUTDOOR

32. พอปานนั้น (ภาษาอีสาน ) @ หลวงปู่ชา สุภัทโท | พ่อ ภาษา อีสาน ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุด

32. พอปานนั้น (ภาษาอีสาน ) @ หลวงปู่ชา สุภัทโท | พ่อ ภาษา อีสาน.

ดูเลย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พ่อ ภาษา อีสาน หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: huahinsunvilla.com/outdoor การกระทำ

32. พอปานนั้น (ภาษาอีสาน ) @ หลวงปู่ชา สุภัทโท และรูปภาพที่เกี่ยวข้องพ่อ ภาษา อีสาน

32. พอปานนั้น (ภาษาอีสาน ) @ หลวงปู่ชา สุภัทโท
32. พอปานนั้น (ภาษาอีสาน ) @ หลวงปู่ชา สุภัทโท

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ พ่อ ภาษา อีสาน.

เก็บวีดีโอในช่อง ฝากติดตามธรรมะ หลวงพ่อชา สุพัทโต วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี ไม่ทำบาปดีที่สุด บางคนก็รับได้ โจรก็แจกได้ แต่การพยายามสอนให้เลิกเป็นโจรนั้นยากที่สุด ละความชั่วได้โดยไม่ยาก ทำบุญ โจรก็ทำได้ การไม่ทำบาปทั้งหมดนี้เป็นต้นเหตุ” คำให้การจากพระโพธิญาณเถร หรือ “หลวงปู่ชาสุพัทโต” วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สายอิสาน ที่ได้รับความเลื่อมใสจากปชช. ประวัติหลวงปู่ชาสุพัทโต วัดหนองป่าพง ประวัติรถยนต์ หลวงปู่ชา สุพัทโต วัดหนองป่าพง พระโพธิญาณเถระ (ชาสุพัทโธ) หรือ หลวงพ่อชา พระอาจารย์วิปัสสนาอีสาน เดิมชื่อ ชาช่วงโชติ เกิดใน นามสกุลช่วงวันที่ 17 มิถุนายน 2461 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗ ที่บ้านจิกกะ หมู่ที่ ๙ ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อบิดา-มารดาของยม คือนายม้าและนางพิมพ์ช่วงโชติ ในวัยหนุ่ม เขาได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านเกาะ ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จนกระทั่งจบชั้นประถมศึกษาปีแรกและลาออกจากโรงเรียน มาช่วย ครอบครัว ตามประวัติหลวงพ่อชา ทรงมีจิตในธรรมมาตั้งแต่เด็ก เมื่ออายุได้ 13 ปี บิดาก็พาไปให้เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เพื่อเรียนรู้พื้นฐานการอุปสมบทก่อนได้รับอนุญาตให้บวชเป็นสามเณร ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2474 โดยมีพระครูวิจิตรธานี (พวง) อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม อุบลราชธานีเป็นพระอุปัชฌาย์ การที่เจ้าบวชเป็นหนุ่มยังให้โอกาศได้ศึกษาโลกเพียงชั้นประถมศึกษาปีแรก ได้อยู่เข้าพรรษาและศึกษาพระธรรม และเป็นครูมา 3 ปี จากนั้นเขาก็ออกจากบทที่หกเพื่อช่วยพ่อแม่ทำไร่ ด้วยความจำเป็นของตระกูลชาวนาอีสาน แต่ด้วยใจที่ปรารถนาจะอุปสมบทก็ตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าต้องกลับมาเป็นพระภิกษุ เมื่ออายุได้ 20 ปี ได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2482 ที่พัทธสีมา วัดเกาะใน ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระครูอินทรสารคุณอุปัฏฐาก, พระครูวิรุฬห์สุทธิการเป็นพระภิกษุและพระสังฆราช ทรงเป็นพระภิกษุภายหลังอุปสมบทของหลวงพ่อชา ทรงตั้งใจศึกษาพระธรรม จนสอบผ่านปริญญาตรีได้ ต่อมาก็อยากเรียนให้สูงกว่านี้เพราะมีใจรักในธรรมอยู่แล้ว แต่ขาดครูไปสอนต่อในระดับที่สูงขึ้น ท่านจึงอุทิศตนศึกษาทั้งธรรมะและบาลี และผ่านสำนักต่างๆ มากมาย จนในที่สุด ก็สามารถสอบธรรมะให้สำเร็จตามหลักสูตร คือ สอบพระศาสดา ณ สำนักพระครูอัคคธมวินา สอบคณะสงฆ์ชั้นที่ 1 ในสำนักวัดก่อนถึงอก หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจศึกษา ท่านได้หันหลังกลับ สู่การปฏิบัติธรรม โดยได้ไปแสวงบุญและศึกษาแนวทางปฏิบัติในสำนักต่างๆ ผ่านพระภิกษุหลายรูป เช่น หลวงปู่กินรี หลวงปู่เถระ ชาวเขมร พระอาจารย์คำดี พระอาจารย์มั่น รวมทั้งไปแสวงบุญบนทิวเขาลำนาไพร เพื่อ แสวงหาความหลุดพ้นรอบพระตถาคตในที่สุดหลวงปู่ชาก็ได้รับพรจากพระมารดาและพระอนุชา เพื่อกลับบ้านเกิดในปี พ.ศ. 2497 หลวงปู่ชาได้สร้างวัดหนองป่าพง และเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้มาโดยตลอด ทั้งสำหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งส่งผลให้ได้ผลลัพธ์อันเป็นประโยชน์แก่ศาสนาอย่างไม่สิ้นสุด ทั้งพระธรรมเทศนาและสำนักปฏิบัติธรรมในนามของวัดหลายแห่งในวัดหนองป่าพงทั้งในยุโรปและอเมริกา ในระยะแรกของการดำรงชีวิตใน พงก็ค่อนข้างยาก ชาวบ้าน ญาติพี่น้อง และผู้ศรัทธา ยม มาสร้างวัดเป็นกระท่อมเล็ก ๆ ให้อยู่อาศัย ไข้ป่ามีมากเพราะเป็นป่าทึบ เวลาป่วย ยาก็หายาก ฆราวาสยังเหม็นอาหารน้อย แต่ถึงกระนั้นหลวงพ่อก็ไม่เคยพูดจาลูกพี่ลูกน้องยมเลย แม้จะอยู่เคียงข้างเขาก็ยังไม่ยอมทำ ให้ผู้ชมพิจารณาเอาเอง หนึ่งเดือนต่อมา สำนักชีเกิดที่วัดเพื่อสนองแม่ของมารดาเพื่อปฏิบัติธรรม ยมแม่พิมพ์เป็นแม่ชีคนแรกของวัดหนองป่าพง และมีภิกษุณีติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันและวัดแบ่งเป็นเขตสงฆ์ อย่าปะปนกันไป วัดหนองป่าพง ได้รับอนุญาตให้สร้างในปี 2513 ปี 2516 หลวงพ่อได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงและได้รับยศ “พระโพธิญาณสนะ” ในปี 2519 เงินหาย 5 ล้านบาท ปี 2520 เดินทางไปประกาศความจริงในยุโรปครั้งแรกในปี 2522 เดินทางไปอังกฤษ อเมริกา แคนาดา เพื่อประกาศความจริงครั้งที่สองจนเข้าสู่วัยชราของหลวงปู่ชาสุพัทโตในที่สุด สุขภาพกายของคุณไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อน ตามกฎหมายตรีเอกานุภาพ หลวงปู่ชา ถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2535 เวลา 05.30 น. เขาได้ทิ้งร่างที่แบกรับภาระและทรมานที่ทุกข์ทรมานมาเป็นเวลานานในสภาพที่สงบสุข และเพื่อเป็นการรำลึกถึงหลวงปู่ชาคือพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถระ (ชาสุพัทโต) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประวัติและผลงานของท่าน บนผนังของพิพิธภัณฑ์เป็นภาพชีวิตของเขา พร้อมทั้งหุ่นขี้ผึ้งของท่านประหนึ่งว่าหลวงปู่ชาสุพัทโต วัดหนองป่าพง ยังมีชีวิตอยู่ ขอขอบคุณข้อมูลจาก **หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยท่านผู้ฟังด้วย และขอน้อมรับทุกการปรับปรุงแก้ไข เลือกศึกษาฟังธรรมที่ท่านสนใจ ..

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ huahinsunvilla.com
แบ่งปันที่นี่

พ่อ ภาษา อีสาน – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#พอปานนน #ภาษาอสาน #หลวงปชา #สภทโท.

กรรมของคนเล่นชู้,namo 125,https://www.youtube.com/c/kancha085123/featuredsub_confirmation=1?sub_confirmation=1,สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร @ พุทธทาสภิกขุ,สำคัญที่ใจ @ หลวงปู่ชา สุภัทโท,วิธีสร้างพลังจิต @ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย,วิธีฝึกจิต

32. พอปานนั้น (ภาษาอีสาน ) @ หลวงปู่ชา สุภัทโท

พ่อ ภาษา อีสาน.

หวังว่า ความรู้ ในหัวข้อ พ่อ ภาษา อีสาน นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

Malee Siriporn

สวัสดีทุกคนฉันชื่อมาลีเจ้าของวิลล่าหัวหินซันวิลล่าฉันและหุ้นส่วนของฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ ฉันหวังว่าจะได้ให้บริการคุณเร็ว ๆ นี้ในอนาคตอันใกล้นี้

Related Articles

25 Comments

 1. (ข้าพเจ้าขอถวายบุญที่ข้าพเจ้าเคยทำมา เป็นพุทธบูชา ข้าพเจ้าขอมีส่วนในบุญของพระพุทธเจ้า ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย คุณพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์  คุณพระธรรมที่มีคุณยิ่ง คุณพระสงฆ์ผู้มีเมตตา ขออาราธนาคุณพระเจ้า พระเยซูคริสต์ คุณพระแม่มารี พระอริยสงฆ์ทุกๆ รูป และสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ปกป้องโลกใบนี้  โปรดปกป้องไทย สาธุ อินเดีย สาธุ ให้โรคโควิดจงหายไปจากสองประเทศนี้)×10^1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 2. สวัสดีคะ พี่ หนูขอรบกวน ขอดูดบุญให้ประเทศต่างๆ วิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มบุญให้กับทุกประเทศ ให้หนีโควิด ขอโทษพี่ๆไว้ก่อนเลยถ้าทำให้ ลำบาก

  ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย คุณพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์  คุณพระธรรมที่มีคุณยิ่ง คุณพระสงฆ์ผู้มีเมตตา ขออาราธนาคุณพระเจ้า พระเยซูคริสต์ คุณพระแม่มารี พระอริยสงฆ์ทุกๆ รูป และสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ปกป้องโลกใบนี้  โปรดปกป้องมวลมนุษย์ผู้ติดโควิดทุกคนในทุกๆ ประเทศ ได้แก่
  ประทุม อนุโมทนาสาธุๆ
  แดง วัดเขาถ้ำ อนุโมทนาสาธุ
  เล็ก ใหญ่ บางมด อนุโมทนาสาธุ
  ไทย อนุโมทนาสาธุ  อินเดีย อนุโมทนาสาธุ
  โลก อนุโมทนาสาธุ  สหรัฐอเมริกา อนุโมทนาสาธุ  สเปน อนุโมทนาสาธุ  อิตาลี อนุโมทนาสาธุ   เยอรมนี อนุโมทนาสาธุ   สหราชอาณาจักร อนุโมทนาสาธุ ฝรั่งเศส อนุโมทนาสาธุ ตุรกี อนุโมทนาสาธุ  อิหร่าน อนุโมทนาสาธุ  จีน อนุโมทนาสาธุ  รัสเซีย อนุโมทนาสาธุ บราซิล อนุโมทนาสาธุ เบลเยียม อนุโมทนาสาธุ สาธุ  แคนนาดา อนุโมทนาสาธุ  เนเธอร์แลนด์ อนุโมทนาสาธุสวิตเซอร์แลนด์ อนุโมทนาสาธุ อินเดีย อนุโมทนาสาธุ โปรตุเกส อนุโมทนาสาธุ เอกวาดอร์ อนุโมทนาสาธุ เปรู อนุโมทนาสาธุ ไอร์แลนด์ อนุโมทนาสาธุ สวีเดน อนุโมทนาสาธุ  ซาอุดีอาระเบีย อนุโมทนาสาธุ ออสเตรีย อนุโมทนาสาธุ อิสราเอล อนุโมทนาสาธุ  เม็กซิโกอนุโมทนาสาธุ  ญี่ปุ่นอนุโมทนาสาธุ  ชิลีอนุโมทนาสาธุ สิงคโปร์อนุโมทนาสาธุ ปากีสถานอนุโมทนาสาธุ โปแลนด์อนุโมทนาสาธุ เกาหลี อนุโมทนาสาธุ โรมาเนีย อนุโมทนาสาธุ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อนุโมทนาสาธุ เบลารุส อนุโมทนาสาธุ กาตาร์ อนุโมทนาสาธุ อินโดนีเซีย อนุโมทนาสาธุ  เดนมาร์ก อนุโมทนาสาธุ
  ยูเครน อนุโมทนาสาธุ  เซอร์เบียร์ อนุโมทนาสาธุ นอร์เวย์ อนุโมทนาสาธุ ประเทศเช็กเกีย อนุโมทนาสาธุ ฟิลิปปินส์ อนุโมทนาสาธุ ออสเตรเลีย อนุโมทนาสาธุ สาธารณรัฐโดมินิกัน อนุโมทนาสาธุ มาเลเซีย อนุโมทนาสาธุ ปานามา อนุโมทนาสาธุ โคลอมเบีย อนุโมทนาสาธุ บังกลาเทศ อนุโมทนาสาธุ ฟินแลนด์ อนุโมทนาสาธุ แอฟริกาใต้ อนุโมทนาสาธุ อียิปต์ อนุโมทนาสาธุ โมร็อคโก อนุโมทนาสาธุ อลักเซมเบิร์ก อนุโมทนาสาธุ   อาร์เจนตินา อนุโมทนาสาธุ แอลจีเรีย อนุโมทนาสาธุ มอลโดวา อนุโมทนาสาธุ  ประเทศไทย อนุโมทนาสาธุ คูเวต อนุโมทนาสาธุ บาห์เรน อนุโมทนาสาธุ กรีซ อนุโมทนาสาธุ คาซัคสถาน อนุโมทนาสาธุ ฮังการี อนุโมทนาสาธุ โครเอเชีย อนุโมทนาสาธุ โอมาน อนุโมทนาสาธุ ไอซ์แลนด์ อนุโมทนาสาธุ อิรัก อนุโมทนาสาธุ เอสโตเนีย อนุโมทนาสาธุ  อาร์เมเนีย อนุโมทนาสาธุ อาเซอร์ไบจาน อนุโมทนาสาธุ แคเมอรูน อนุโมทนาสาธุ  บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา อนุโมทนาสาธุ ลิทัวเนีย อนุโมทนาสาธุ สโลวีเนีย อนุโมทนาสาธุ สโลวะเกียอนุโมทนาสาธุ อัฟกานิสถาน อนุโมทนาสาธุ มาซิโดเนียเหนือ อนุโมทนาสาธุ คิวบา อนุโมทนาสาธุ กานา อนุโมทนาสาธุ บัลแกเรียอนุโมทนาสาธุ จีน    อนุโมทนาสาธุ แม่ทุม  สาธุอนุโมทนสาธุมะเหมี่ยวอนุโมทนาสาธุปังปอนด์อนุโมทนาสาธุเปาอนุโมทนาสาธุ เล็กใหญ่ อนุโมทนาสาธุ แดง วัดเขาถ้ำ แม่องค์ขายส้มตำ อนุโมทนาสาธุ  ขอให้โควิดหายไปในปัจจุบันโดยเร็วพันด้วยเทอรสาธุๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button