Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการรวบรวมข้อมูล: ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบันทึกโดย HUA HIN SUN VILLA เพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารกับลูกค้าประเมินการบริการและให้การดูแลลูกค้าที่ดีที่สุด

ขอบเขตการใช้ข้อมูล: GRVN ใช้ข้อมูลของลูกค้าเป็นการภายในเท่านั้น

ระยะเวลาในการจัดเก็บ: เมื่อลูกค้าให้ข้อมูลส่วนบุคคล HUA HIN SUN VILLA จะจัดเก็บไว้ในระบบภายในระหว่างการปฏิบัติตามสัญญาจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าและดูแลลูกค้า หรือจนกว่าลูกค้าจะขอยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับ HUA HIN SUN VILLA

หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อ: +66 61 609 1999 หรือพนักงานขายที่ติดต่อกับคุณโดยตรง

ความมุ่งมั่นในการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหัวหินซันวิลล่ามุ่งมั่นที่จะรับรองความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า อย่าเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ากับบุคคลที่สาม ลูกค้าจะรู้สึกพึงพอใจและไว้วางใจในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่หัวหินซันวิลล่า

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

หัวหินซันวิลล่าขอขอบคุณอย่างจริงใจ!

Back to top button